Náš tím

Fero Lakatoš

lakatoš@uniba.sk

Jozef Mrkvička

mrkvicka@uniba.sk

Iveta Kovačová

kovacova@uniba.sk