ÚVOD DO PODNIKANIA

O PREDMETE

Tento predmet sa zameriava na oboznámenie základných krokov založenia podnikania praktickým spôsobom. 

Študenti si vyskúšajú všetky procesy a postupy, ktoré vedú k založeniu start-upu.  

Praktické cvičenia sú založené na aktívnej participácii študentov, prezentovania ich výskumov a projektov. Ako zakončenie predmetu študenti v tímoch vytvoria celý biznis plán.