Zamestnanci

Vedúca katedry:
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.

Zástupca vedúcej katedry:
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Sekretariát katedry:
Lenka Deáková

Tajomník katedry:
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.

Interní pracovníci katedry:
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
prof. Ing. Natalia Kryvinska, PhD.
prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. (ERDC)
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.
doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.
PhDr. Ing. Monika Dávideková, PhD.
Ing. Miloslav Chalupka, PhD.
Ing. Vincent Karovič, PhD.
Mgr. Vincent Karovič, PhD.
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.
Ing. Rastislav Kulhánek, PhD.
Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Mgr. Július Selecký, PhD.
PhDr. Peter Veselý, PhD., MBA
Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.
Mgr. Alexandra Mittelman, MBA
Mgr. Andrea Studeničová

Externí učitelia katedry:
Ing. Peter Balco, PhD., MBA
PaedDr. Jarmila Brtková, PhD.
Ing. Robert Furda, PhD.
RNDr. Eva Kostrecová, PhD.
Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Ing. Pavol Gono
Mgr. Martin Krajčík
Mgr. Ivan Osvald
Mgr. Zuzana Tenglerová
Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Interní doktorandi:
Mgr. Ondrej Čupka
Mgr. Ester Federlová
Mgr. Miriam Filipová
Ing. Ján Greguš
Mgr. Lumbardha Hasimi
Mgr. Tadeáš Chujac
Ing. Alica Kačmariková
Mgr. Juraj Klimo
Mgr. Sharon Cherono Murgor
Mgr. Karol Schulz
Ing. Igor Šarlina
MSc. Lucia Šepeľová
Mgr. Zuzana Takácsová